İletişimde Yapılan Hatalar

İletişim o kadar önemli bir beceri ki düşünüyorum o halde varım cümlesini iletişim kuruyorum o halde…